logo
logo
logo
logo
logo

ENIGHET I DSO-OPPGJØRET

nyheter
21.07.2021 DSO og Norges Rederiforbund kom etter mekling på overtid til enighet i årets mellomoppgjør. ... Les mer
nyheter

Enighet mellom DSO og Norges Rederiforbund i flyteriggoppgjøret

24.09.2020 DSO kom natt til torsdag klokken ett til enighet med Norges Rederiforbund i årets hovedoppgjør. ... Les mer

nyheter

FORHANDLINGSUTVALG 2018-2020

22.05.2020 ... Les mer

nyheter

Dom i Saipem-saken

21.04.2020 Arbeidsretten har avsagt dom i saken som DSO reiste i den såkalte Saipem-saken. ... Les mer

nyheter

Diskuterte med arbeidsgiverne hvordan man skal håndtere coronasituasjonen.

17.03.2020 ... Les mer

nyheter

Praktisering av utvidede oppholdsperioder i forbindelse med koronavirusutbruddet

16.03.2020 I forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus kan det være behov for i gitte situasjoner å utvide oppholdsperioden utover 21 døgn. Vi har mottatt henvendelser med spørsmål og søknader om dette. ... Les mer

nyheter

Prosedyre i Saipem-saken i dag

12.03.2020 I formiddag startet prosedyren i rettssaken mot Saipem og Norges Rederiforbund i arbeidsretten. ... Les mer

nyheter

Prosedyre i Saipem-saken i dag

12.03.2020 I formiddag startet prosedyren i rettssaken mot Saipem og Norges Rederiforbund i arbeidsretten.
... Les mer

nyheter

Protokoll

03.06.2019 Protokoll fra mellomoppgjøret 2019 for Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. ... Les mer

nyheter

Enighet oppnådd mellom NR og DSO i flyteriggoppgjøret

28.05.2019 DSO valgte klokken 15:40 å godta tilbudet i lønnsforhandlingene med forbehold om resultatet av en uravstemning. ... Les mer

nyheter

Årsmøtet til Transocean klubben

09.05.2019 I går gikk årsmøtet til Transocean klubben av stabelen i Stavanger. Etter at Songa og Ocean rig klubbene har blitt en del av Transocean har man nå blitt en stor og solid klubb. Det er vi glade for. ... Les mer

nyheter

DSO ønsker alle medlemmer en Riktig God Jul og ett Godt Nytt År !

19.12.2018 ... Les mer

nyheter

Felles tillitsvalgtkonferanse

23.11.2018 DSO klubbenes felles tillitsvalgtkonferanse ble avholdt i Oslo den 21 og 22 November. ... Les mer

nyheter

Tvilsom nedbemanningsprosess bringes inn for Arbeidsretten

13.11.2018 Faste ansatte og innleide arbeidstakere konkurrerte med hverandre, med det resultat at flere faste ansatte ble "utkonkurrert" av innleide arbeidstakere. En sammenligning av ansiennitet mellom arbeidstakere som er ansatt i virksomheten og arbeidstakere som er innleid er prinsipielt feil, mener De samarbeidende organisasjoner (DSO). Nå tar DSO saken inn for Arbeidsretten. ... Les mer

nyheter

Permittering ved streik i annet forbund

10.07.2018 Safe og Norges Rederiforbund ble i natt ikke enige i oppgjøret om overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel. Medlemmer av DSO har mottatt permitteringsvarsel som en konsekvens av dette. ... Les mer

nyheter

PARTENE TIL ENIGHET I DSO MEKLINGEN

13.06.2018 Partene, DSO og Norges Rederiforbund NR, var i dag kalt inn til meklingsmannen i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3 for om mulig å kunne komme frem til en løsning. ... Les mer

nyheter

Status angående oppgjøret

04.06.2018 Som de fleste har fått med seg så gikk vi til brudd med Norges Rederiforbund den 25 Mai. ... Les mer

nyheter

NYTT FORHANDLINGSUTVALG FOR DSO

12.04.2018 På sin tariffkonferanse har DSO i dag valgt ett nytt forhandlingsutvalg for den kommende toårsperioden. ... Les mer

nyheter

DSO Tariffkonferanse

24.01.2018 Tariffkonferanse på Gardermoen 10.-11. april 2018. ... Les mer

nyheter

DSO ønsker alle medlemmer en Riktig God Jul og ett Godt Nytt År !

20.12.2017 ... Les mer

nyheter

Sikkerheten til de ansatte på norsk sokkel må til enhver tid være i fokus

17.07.2017 Medlemmene må kunne ha tillit til at sikkerheten ivaretas på en best mulig måte. Myndighetene må stille strenge krav gjennom nødvendig regulering, og operatørene og andre aktører på norsk sokkel må ha fokus på best practice og de ansattes sikkerhet fremover. Det fremstår som om sikkerheten ikke har hatt samme tydeligere fokus gjennom oljenedturen, slik den hadde tidligere. ... Les mer

nyheter

Mellomoppgjøret 2017

02.06.2017 De Samarbeidende Organisasjoner og Norges Rederiforbund har blitt enige om årets mellomoppgjør for flyterigg. ... Les mer

nyheter

Mellomoppgjøret i gang

31.05.2017 Partene er samlet på Clarion hotell Energy i Stavanger. ... Les mer

nyheter

De samarbeidende organisasjoner

21.03.2017 De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen. ... Les mer

nyheter

Offshoreforbundene krever at flyforbudet opprettholdes

22.12.2016 Fagforbundene som organiserer oljearbeidere offshore står sammen i kravet om at flyforbudet for Super Puma-helikoptre EC225LP og AS332L2 opprettholdes, slik at disse ikke kan brukes i personelltransport og SAR-oppdrag på norsk sokkel. ... Les mer

nyheter

JULEINFO FRA DSO

22.12.2016 2016 har vært et nytt hardt og vanskelig år for vår næring. ... Les mer

nyheter

To dager i DSOs tegn

14.10.2016 MØTEPLASS: Maritimt Hus i Oslo var møtested for flere DSO-klubber ... Les mer

nyheter

Ny pensjonsordning i DSO området

30.09.2016 Partene er nå kommet til enighet i omlegging av tjenestepensjonsordningene i avtaleområdet for ansatte på flyttbare innretninger og plattformboring m.v. på norsk sokkel.
DSOs klubbledere er allerede informert om omleggingen.
... Les mer

nyheter

Informasjon fra DSO

13.07.2016 Til DSO klubbledere, hovedtillitsvalgte,forhandlingsutvalg og alle medlemmer ... Les mer

nyheter

Riggoppgjøret i havn

24.06.2016 To timer på overtid hos riksmekleren ble det enighet om hovedoppgjøret 2016 for flyttbare offshoreinnretninger på norsk sokkel.
... Les mer

nyheter

Brudd i DSO-forhandlingene

01.06.2016 DSO begjærte i dag brudd i tariffområdet for flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel. ... Les mer

nyheter

Pause i Riggforhandlingene

25.05.2016 DSO aksepterte ikke Norges Rederiforbunds fremlagte tilbud og begjærte kl. 23.45 pause i forhandlingene i natt. ... Les mer

nyheter

Helikopter ulykken i Hordaland

29.04.2016 En ufattelig og tragisk ulykke har rammet norsk olje og gassnæring, luftfarten, men ikke minst de omkomne, deres pårørende, venner og arbeidskamerater

Våre tanker går til de omkomne og deres pårørende.

Ufattelig trist.

DSO har ikke medlemmer som er direkte rammet av ulykken.

Dnmf medlemmer fra Bergen brann deltar i redningsarbeidet og våre tanker går også til dem.

Generalsekretær Hege Bengtsson
Administrerende Direktør Hans Sande


... Les mer

nyheter

Årsmøte i Songaklubben

28.04.2016 Tirsdag 26. april avholdt Songaklubben årsmøte i Stavanger. ... Les mer

nyheter

Nytt forhandlingsutvalg

18.04.2016 DSO har valgt nytt forhandlingsutvalg
... Les mer

nyheter

DSO er klare for årets tarifforhandlinger

14.04.2016 Medlemmer i DSO var 13. og 14. april samlet til tariffkonferanse i Stavanger. ... Les mer

nyheter

DSO møtte næringsministeren og olje- og energiministeren

16.03.2016 Tirsdag 15. mars møtte DSO ved Hege- Merethe Bengtsson og Safe ved Hilde Marit Rysst næringsminister Monica Mæland og olje- og energiminister Tord Lien.
Møtet kom i stand etter at fagforbundene sendte en anmodning om møte til departementene. Bakgrunnen for anmodningen var at vi ønsket å snakke om situasjonen i oljeindustrien og den eksplosive økningen i arbeidsledigheten i oljerelaterte næringer. ... Les mer

nyheter

Fagforbundene krever møte med ansvarlige statsråder

07.03.2016 Ledelsen i DSO (De samarbeidende Organisasjoner), Industri Energi og SAFE krever et snarlig, felles møte med Næringsdepartementet og Olje-og energidepartementet om Statoils manglende ivaretakelse av sitt samfunnsansvar på norsk sokkel. Statoil har igjen vist at selskapet ikke opptrer til beste for samfunnsutviklingen når det nå henholdsvis har terminert og suspendert kontraktene for riggene COSL Innovator og COSL Promoter. ... Les mer

nyheter

DSO KLUBBLEDERKONFERANSE 1. FEBRUAR 2016

03.02.2016 1.februar 2016
Maritimt Hus
kl. 1100 til 1500.
... Les mer

nyheter

Tariffkonferanse

15.01.2016 DSO avholder Tariffkonferanse i Stavanger 13.april - 14. april. ... Les mer

nyheter

Season's Greetings

23.12.2015 ... Les mer

nyheter

SLUTT Å SNAKKE NÆRINGEN NED!

19.11.2015 Dette var det tydelige budskapet til Hege-Merethe Bengtsson på den store politiske markeringen i Stavanger onsdag kveld.
Bengtsson som representerte DSO på den store markeringen holdt en flammende appell som flere ganger ble avbrutt av taktfast applaus.
... Les mer

nyheter

Fagbevegelsen samles til politisk markering for å redde oljeindustrien

10.11.2015 Hovedparolen er "Norge trenger oljeindustrien!". ... Les mer

nyheter

Det er lagt til 2 ny oppdateringer under TARIFF og AVTALER

12.08.2015 DSO hyretabell fra 1juni 2015
Møtebok DSO-meklingen 2015 ... Les mer

nyheter

Riggoppgjøret i havn

25.06.2015 Norges Rederiforbund og DSO (Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund) aksepterte onsdag 25. juni 2015 kl. 0145 forslaget til Riksmekleren i mellomoppgjøret for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel. ... Les mer

nyheter

DSO-mekling i gang

24.06.2015 Meklingen i mellomoppgjøret Norges Rederiforbund-DSO (Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund) startet i dag kl. 10.00. ... Les mer

nyheter

DSO har i dag sendt plassfratredelse for Cosl Promoter.

18.06.2015 Informasjon til «DSO medlemmer» som blir berørt av en eventuell konflikt.

... Les mer

nyheter

Meklingen i riggoppgjøret er satt til 24. juni.

05.06.2015 Det er enda ikke bestemt hvilke installasjoner vi tar ut i første uttal. ... Les mer

nyheter

DSO har sendt varsel om plassoppsigelse

29.05.2015 DSO har denne uka, som en følge av bruddet i mellomoppgjøret DSO-Norges Rederiforbund, sendt varsel om plassoppsigelse for medlemmer som arbeider i følgende rederier: ... Les mer

nyheter

Brudd i flyteriggoppgjøret

21.05.2015 Det er brudd i forhandlingene om årets mellomoppgjør mellom Norges Rederiforbund og DSO for de flyttbare innretningene på norsk sokkel. Det kom aldri noe økonomisk tilbud fra arbeidsgiverne. DSO vil komme ut med mer info senere. ... Les mer

nyheter

Brudd i flyteriggoppgjøret

21.05.2015 Det er brudd i forhandlingene om årets mellomoppgjør mellom Norges Rederiforbund og DSO for de flyttbare innretningene på norsk sokkel. Det kom aldri noe økonomisk tilbud fra arbeidsgiverne. DSO vil komme ut med mer info senere. ... Les mer

nyheter

Klubbmøte i Maritimt Hus

28.04.2015 DSO-klubben i Dolphin Drilling avholdt styremøte i Oslo mandag. ... Les mer

nyheter

Innspill til håndtering av flyt av flyttbare innretninger inn/ut av norsk sokkel.

15.04.2015 Det vises til brev fra Arbeid og sosialdep. presentert i Regelverksforum 4. mars om flyt av flyttbare rigger. ... Les mer

nyheter

Møte om riggpensjonene

09.04.2015 Norges Rederiforbund, IndustriEnergi, Safe og DSO avholdt tirsdag og onsdag et utvalgsmøte angående riggpensjonene. ... Les mer

nyheter

Innholdsrik DSO-konferanse

10.03.2015 Det ble avholdt DSO-tillitsvalgtskonferanse på Kielferga tirsdag til torsdag. ... Les mer

nyheter

Viktig informasjon angående sertifikater.

09.03.2015 Viktig informasjon angående sertifikater. ... Les mer

nyheter

Velkommen til konferanse på Kielferga

23.01.2015 DSO-tillitsvalgtskonferanse på Kielferga 3.-5. mars. ... Les mer

nyheter

Politisk streik 28. januar 2015

20.01.2015 «DSO medlemmer» er ikke tatt ut til å delta i den politiske streiken til LO, UNIO med flere 28. januar.
Maritimt Hus i Oslo ( Sjømannsforbundet, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund) vil stille opp og delta i markeringen utenfor Stortinget. ... Les mer

nyheter

God jul og godt nytt år!

23.12.2014 DSO ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! ... Les mer

nyheter

Riggbesøk i Bergen og Haugesund

24.10.2014 Avdelingsleder Rune Larsen Røine hadde onsdag møte om bord på Petrojarl Knarr og torsdag var seniorrådgiver Bernhard Lie-Nielsen (bildet) om bord i COSL Pioneer. ... Les mer

nyheter

DSO medlemmer og tillitsvalgte i Island Offshore Crewing (IOC) på Kielfergen

14.10.2014 De tillitsvalgte i IOC har tatt initiativet til å starte en DSO klubb. I alt 11 tillitsvalgte og medlemmer er med på denne samlingen, hvor de videre planer for etablering av en klubb blir lagt.
... Les mer

nyheter

Stort olje- og gassfunn nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet - 7220/11-1

13.10.2014 Oljedirektoratet melder om at det er påvist et stort olje- og gassfunn nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet - 7220/11-1. Funnet er gjort med den flyttbare boreplattformen Island Innovator på oppdrag for Lundin. ... Les mer

nyheter

HMS-utfordringer i nordområdene

13.10.2014 Norsk olje og gass inviterer til en åpen konferanse: En næring for fremtiden - veien mot nord HMS-utfordringer i nordområdene ... Les mer

nyheter

Permitteringer i COSL foreløpig utsatt

19.09.2014 Som tidligere nevnt i Ukesinfo vil Statoil legge en COSL-rigg i opplag. ... Les mer

nyheter

Samarbeid for Sikkerhet

02.09.2014 Samarbeid for Sikkerhet har igjen kommet ut med en ny anbefaling. Denne gang Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser ... Les mer

nyheter

DSO presentasjon

29.08.2014 DSO presentasjon kan lastes ned som pdf-fil ... Les mer

nyheter

Store omveltninger på flyterigger

15.08.2014 DSO informerte nylig om at Ocean Vanguard i Diamond Offshore gikk i opplag etter at Statoil kansellerte kontrakten. DSO-klubbleder Sigurd Karlsen opplyser at det nå også blir store endringer i North Atlantic Drilling (NAD). ... Les mer

nyheter

Diamond Offshore legger ned i Norge og sier opp ansatte

17.06.2014 Diamond Offshore Netherlands BV (DONBV) nedlegger sin virksomhet i Norge og sier opp alle norske. ... Les mer

nyheter

DSO oppgjøret i havn

28.05.2014 Totalrammen er over 4 % på oppgjøret. ... Les mer

nyheter

Overleverte krav til Norges Rederiforbund

13.05.2014 DSO overleverte mandag kravene ved årets flyteriggoppgjør. ... Les mer

nyheter

Tillitsvalgtskonferansen i gang

24.03.2014 Tillitsvalgtskonferansen åpnet 13.30 i Oslo i dag. ... Les mer

nyheter

NATTILLEGGET – STAVANGER TINGRETT

20.03.2014 Rettssak mellom SAFE/Industri Energi og Norges Rederiforbund om at nattillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget for de tabellønnede på riggavtalene. ... Les mer

nyheter

Årsmøte Dolphin-klubben

20.03.2014 Torsdag den 27 febr gjennomførte styret i Dolphin-klubben sitt årsmøte i Maritimt hus i Oslo.
... Les mer

nyheter

Møte i Sikkerhetsforum

05.02.2014 Årets første møte i Sikkerhetsforum ble arrangert i Stavanger 4. februar. Avdelingsleder for sjøsikkerhet i NSOF, Morten Kveim (bildet), var DSOs representant på møtet. ... Les mer

nyheter

Klubbledermøte i Maritimt Hus

28.01.2014 På møtet 28. januar ble alt fra tariffkonferanse til styringsdokument og profileringsartikler diskutert. ... Les mer

nyheter

DSO-konferanse i mars

13.01.2014 Tariffkonferansen for DSO går av stabelen på Kielferga 25.-27. mars. ... Les mer

nyheter

Informasjon og julehilsen

18.12.2013 God jul til alle medlemmer! ... Les mer

nyheter

Må ha ferdighetssertifikat for sikringsbevissthet

10.12.2013 Sjøfartsdirektoratet minner om at fra 01. 01. 2014 skal alle sjøfolk som arbeider på skip og flyttbar innretning som har et Internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat (International Ship Security Certificate, ISSC), ha et ferdighetssertifikat for sikringsbevissthet. ... Les mer

nyheter

Tariffkonferanse 25.-27. mars

14.10.2013 Tariffkonferansen for DSO går av stabelen på Kielferga 25.-27. mars 2014. ... Les mer

nyheter

Brann på Scarabeo 5

20.09.2013 Det brenner på riggen Scarabeo 5 som ligger ved kai i Nederland. ... Les mer

nyheter

Må snart godkjennes av egen petroleumslege

18.09.2013 Etter helsekravforskriften for petroleumsarbeidere offshore FOR 2010-12-20 nr 1780 kan helseerklæring fra 01.01.2014 bare utstedes av godkjent (sertifisert) petroleumslege. ... Les mer

nyheter

DSO-klubbleder på dagskonferanse i Maritimt Hus

18.09.2013 DSO avholdt klubblederkonferanse i Maritimt Hus i Oslo mandag. På agendaen sto blant annet de lokale forhandlingene for individuelt avlønnede, DSOs styringsdokument og DSO-konferansen i Stavanger 29. oktober. ... Les mer

nyheter

Ny direktør i Ptil kommer, gjør du?

09.09.2013 Topptunge navn fra næringen holder foredrag på DSO-konferansen i Stavanger 29. oktober. ... Les mer

nyheter

DSO oppgjøret er i havn.

29.05.2013 Torsdag 23. mai 2013 kl 0130 etter to dager med forhandlinger kom IE, SAFE og DSO til enighet med Norges Rederiforbund vedrørende mellomoppgjøret. ... Les mer

nyheter

Mellomoppgjøret for Rigg og Flyttbare innretninger i gang.

22.05.2013 Partene møttes 21. mai på Alstor Hotel i Stavanger for årets revisjon. ... Les mer

nyheter

Endring i Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

07.05.2013 RSR 02-2013 Forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger: ... Les mer

nyheter

Tilbud om etterutdanning Maskinteknisk drift

07.05.2013 Høgskolen i Ålesund (HiÅ) tilbyr nå alle med minimum M2, + 12 måneder tjeneste som maskinoffiser, modul etterutdanning i maskinteknisk drift med senere mulighet for bachelor. ... Les mer

nyheter

Nytting informasjon om flyttbare innretninger

26.04.2013 Ptils gransking av stabilitetshendelsen på Floatel Superior den 7. november 2012 har gitt ny kunnskap om festing av ankre og forflytning i transittdypgang. Granskingen har også avdekket utfordringer knyttet til regelverk, klassing og designforutsetninger. ... Les mer

nyheter

Pensjonsutvalgsmøte avholdt

16.04.2013 Mandag 15. april ble det avholdt møte i det tariffavtalte pensjonsutvalget for rigg. ... Les mer

nyheter

Vedlikehold av Maritime sertifikater på Rigg

18.03.2013 Den 12. mars ble det avholdt et møte hos Sjøfartsdirektoratet angående praktisering av krav til opprettholdelse av sertifikat for ansatte på flyttbare innretninger uten egen fremdrift iht. ... Les mer

nyheter

Vellykket DSO-konferanse

14.03.2013 Tillitsvalgte møttes på Kielfergen 19. til 21. mars. Årets mellomoppgjør finner sted på Hotell Alstor i Stavanger 21. og 22. mai. ... Les mer

nyheter

Dette prioriterer Petroleumstilsynet

21.12.2012 Petroleumstilsynet (Ptil) presenterte forleden tilsynets hovedprioriteringer for 2013 ... Les mer

nyheter

Riggbesøk West Herkules

27.11.2012 I går besøkte Håkon Eidset North Atlantic Drilling sin rigg West Herkules ved Westcon i Ølensvåg ... Les mer

nyheter

Møte i Sikkerhetsforum og krav til sertifikater

16.11.2012 Som representant for DSO var seniorrådgiver Rune Larsen Røine torsdag på møte i Sikkerhetsforum hos Petroleumstilsynet i Stavanger. Representanter fra de største fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene møter i dette forum myndighetene ved Administrasjonsdepartementet og Petroleumstilsynet. ... Les mer

nyheter

Tilslutningsavtale for Flotel Superior

20.10.2012 Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund har nå gjennom DSO samarbeidet skrevet en tilslutningsavtale med SMBF for Flotel Superior. ... Les mer

HVA ER DSO?

nyheter
08.07.2013 De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) ... Les mer

HVORDAN BLIR JEG MED I DSO?

nyheter
08.07.2013 Er du allerede medlem i DNMF/NSOF, er du automatisk tilknyttet DSO dersom vi har fått beskjed om at ... Les mer