HVORDAN BLIR JEG MED I DSO?

08.07.2013
Er du allerede medlem i DNMF/NSOF, er du automatisk tilknyttet DSO dersom vi har fått beskjed om at du jobber i sertifikatpliktig stilling på en flyttbar boreinnretning. Gi beskjed dersom du tror vi ikke har registrert dette – endre dine opplysninger på internett, og du blir automatisk med.

Hvem kan bli medlem?
DSO er et samarbeid mellom to fagforbund. Derfor er ingen formelt sett medlem direkte av DSO. Men alle som er medlem av Det Norske Maskinistforbund eller Norsk Sjøoffisersforbund og er ansatt iht. DSO -overenskomsten (tariffavtale) er en del av DSO samarbeidet og kan kalle seg ”DSO-medlem.” De fleste av DSOs medlemmer er maritimt personell i oljebransjen. Men vi har også avtalerett for andre grupper om bord, som for eksempel boresjef, assisterende boresjef og andre seksjonsledere.

LES MER ELLER MELD DEG INN