DSO oppgjøret i havn

28.05.2014
Totalrammen er over 4 % på oppgjøret.

Norges Rederiforbund og DSO kom klokken 0620 til enighet i hovedoppgjøret for flyttbare innretninger på norsk sokkel. Det ble gitt 3% i generelt tillegg og partene ble enige om flere viktige endringer i overenskomsten. Protokollen vil bli lagt ut i løpet av dagen. Også IE og Safe har kommet til enighet med Norges Rederiforbund.

Protokoll DSO-NR Rigg 28.05.2014