Diamond Offshore legger ned i Norge og sier opp ansatte

17.06.2014, sist endret 14.10.2014
Diamond Offshore Netherlands BV (DONBV) nedlegger sin virksomhet i Norge og sier opp alle norske.

DONBV har tilskrevet sine norske ansatte hvor selskapet forklarer at virksomheten har bestått i å drive riggen Ocean Vanguard på norsk sokkel i henhold kontrakt med Statoil. DONBV skriver videre: «Statoil besluttet den 30. mai 2014 å avslutte kontrakten med DONBV for Ocean Vanguard slik at kontraktsforholdet avsluttes i slutten av mars 2015. Riggen vil derfor demobilisere til UK i løpet av juni 2014. Per i dag er det ingen utsikter for at drift på norsk sokkel vil kunne gjenopptas med det første. Det vil derfor skje en fullstendig nedleggelse av DONBVs virksomhet i Norge. Dette medfører at du mest sannsynlig vil bli sagt opp fra sin stilling hos selskapet».

DSOs administrasjon har vært i kontakt med tillitsvalgt som opplyser at fire DSO-medlemmer er berørt og at selskapet fulgt regelverket som gjelder for nedleggelse og oppsigelser.

Rederiet er behjelpelig med å formidle kontakt med andre rederier. Det er også jobbmuligheter innad i Diamond-systemet, men da under andre vilkår.