HVA ER DSO?

08.07.2013
De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.

DSO-samarbeidet har eksistert i over 30 år, og organisasjonene har hatt overenskomst med Norges Rederiforbund for personell på flyttbare innretninger siden 1974. DSO-medlemmer i de fleste rederier har etablert egne DSO-klubber og valgt tillitsvalgte. DSO-sekretariatet har til en hver tid to utpekte kontaktpersoner til disposisjon, en fra hvert av forbundene.

LES MER OM HVA DSO GJØR OG HVA MEDLEMSFORDELENE ER.