Møte i Sikkerhetsforum

05.02.2014
Årets første møte i Sikkerhetsforum ble arrangert i Stavanger 4. februar. Avdelingsleder for sjøsikkerhet i NSOF, Morten Kveim (bildet), var DSOs representant på møtet.

To saker på agendaen tok mesteparten av tiden. Den ene er «støyprosjektet», som nå går mot avslutningen i sin nåværende form. «Norsk olje og gass» har informasjon om prosjektet på sin hjemmeside, se http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/.

Her er det også mye informasjon som kan være verdifull innen skipsfart og andre bransjer.

Den andre saken som tok stor plass var planene om å redusere kursaktiviteten innen sikkerhet og beredskap. Frontene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere var relativt steile, og det skjedde egentlig ingenting nytt. Fra arbeidstakersiden ble det ønsket at PTIL skulle ta en mer aktiv rolle, men det ønsker PTIL ikke. De mener at dette må løses av partene. Dere kan lese mer om hva som skjer i PTIL på http://www.ptil.no/