TARIFF og AVTALER

09.04.2013, sist endret 05.07.2021
DSO har avtaler med arbeidsgiverne (Norges Rederiforbund) som regulerer lønn, sosiale forhold, tillegg, arbeidstid, arbeidsforhold m.m. I tillegg kan DSO/DSOs tillitsvalgte bistå med å legge til rette for ryddige lokale og individuelle avtaler.