KONTAKT

25.07.2014, sist endret 23.03.2017

De samarbeidende organisasjoner

SEKRETARIATET:
DSO, Norsk Sjøoffisersforbund
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO

E-post: oslo@sjooff.no, post@dnmf.no
Tlf: 22 00 55 00

Besøksadresse:
Rosenkrantz gt. 15, 0160 OSLO

Bernhard Lie-Nielsen
(NSOF)
Mail: bernhard.lie-nielsen@sjooff.no
Tlf: 22 00 55 15
Faks: 22 00 55 01
Mob: 959 23 757


Håkon Eidset (Dnmf)
Mail: haakon.eidset@dnmf.no
Tlf.: 24 14 83 86
Mob: 469 51 528
Faks: 24 14 83 80