KONTAKT

25.07.2014, sist endret 21.01.2020

De samarbeidende organisasjoner

SEKRETARIATET:
DSO
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO

Tlf: 24 14 83 70

Besøksadresse:
Rosenkrantz gt. 15, 0160 OSLO

Helene Brandal
Områdeansvarlig DSO
Mail: hjb@dnmf.no
Tlf.: +47 24 14 83 86
Mob: +47 97 72 03 90
Faks: 24 14 83 80

Trond Løfgren
(NSOF)
Mail: trond.lofgren@sjooff.no
Tlf: +47 22 00 55 22
Faks: +47 22 00 55 01
Mob: +47 95 87 15 11