Klubbledermøte i Maritimt Hus

28.01.2014
På møtet 28. januar ble alt fra tariffkonferanse til styringsdokument og profileringsartikler diskutert.

I OSLO: Første rekke: Jarle Medalen (tv) og Peder-André Søvdsnes. Midtre rekke frå venstre: Roger Skåtøy, Sigurd Karlsen, John Magnar Sandvik, Arild Magnussen og Håkon Eidset. Bakerst: Bernhard Lie-Nielsen og Rune Larsen Røine. Foto: Omar Jørgensen.

Etter en kort presentasjonsrunde var tillitsvalgtskonferansen i Maritimt Hus 24. mars og tariffkonferansen på Kielferga 25.-27. mars tema. Andre saker som ble tatt opp var blant annet

  • Svingskiftproblematikk.
  • Tariffestet pensjon – Pensjonsgrunnalget.
  • Ressurspoolordninger.
  • Utvikling av DSOs hjemmeside og informasjonsmateriell.


Klubbledere som deltok var Arild Magnussen, Teekay Offshore, Peder-André Søvdsnes, Island Offshore Crewing AS, Jarle Medalen, COSL Drilling Europe, Sigurd Karlsen, North Atlantic Drilling, Roger Skåtøy, Odfjell Drilling AS og John Magnar Sandvik, Transocean Offshore (North Sea)

Fra administrasjonen deltok Rune Larsen Røine, Bernhard Lie-Nielsen (begge Norsk Sjøoffisersforbund) og Håkon Eidset (Det norske maskinistforbund).