Informasjon og julehilsen

18.12.2013
God jul til alle medlemmer!

Til alle DSO medlemmerNattillegget inn i pensjonsgrunnlaget?
DSO registrerer at IE og Safe går rettens vei for å prøve å få pensjonsgrunnlaget til de tabellønnede på riggavtalen med NR til også å gjelde nattillegget. IE og Safe har ikke spurt DSO om vi ønsker å være med på et slikt felles søksmål. DSO håper selvsagt at IE og Safe får medhold i retten. Dersom de skulle vinne fram og få en rettskraftig dom vil DSO selvsagt forvente at rederiene også lar DSO medlemmene bli omfattet av det samme. Dersom ikke vil vi selvsagt gå rettens vei.

Klubbledermøte 28. januar 2014
DSO vil avholde klubbledermøte i Maritimt Hus i Oslo tirsdag 28. januar fra klokken 1030 til 1430. DSO medlemmer bør kontakte klubblederne med saker de mener klubblederne bør ta opp på møtet.

DSO Tariffkonferanse
Alle DSO medlemmer og DSO tillitsvalgte inviteres til å delta på DSO tariffkonferansen som avholdes på Kielfergen fra 25. til 27. mars 2014. DSO dekker reise og opphold. Påmeldingsfrist er 24. februar. Men meld dere på i god tid da vi er avhengig av å vite et ca. antall. Påmelding skjer via www.dnmf.no og www.sjooff.no. Du må være logget inn på «min side» for å kunne melde deg på.

Riggbesøk
Når det kommer flyttbare innretninger inn til verksted o.l. setter vi stor pris på å bli informert, slik at vi kan foreta riggbesøk.

Gave til Redningsselskapet
Vedlagte julekort markerer at DSO har støttet Redningsselskapet med kr. 5000,- i stedet for å gi f.eks. blomster eller vin til de eksterne foredragsholderne på DSO konferansen i Stavanger i oktober. DSO fikk meget gode tilbakemeldinger fra både foredragsholderne og deltagerne på konferansen på både faglig innhold og gjennomføring.


DSO ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!


Hege-Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund
Rune Larsen Røine, Norsk Sjøoffisersforbund