Må ha ferdighetssertifikat for sikringsbevissthet

10.12.2013, sist endret 14.10.2014
Sjøfartsdirektoratet minner om at fra 01. 01. 2014 skal alle sjøfolk som arbeider på skip og flyttbar innretning som har et Internasjonalt sikkerhets- og terrorberedskapssertifikat (International Ship Security Certificate, ISSC), ha et ferdighetssertifikat for sikringsbevissthet.

Ferdighetssertifikatet kan utstedes på flere forskjellige grunnlag.

Du finner mer informasjons her: http://www.sjofartsdir.no/om-direktoratet/aktuelt/nyheter/sikkerhetskompetanse-isps/