Brann på Scarabeo 5

20.09.2013
Det brenner på riggen Scarabeo 5 som ligger ved kai i Nederland.

Situasjonen så langt er vurdert i samråd med tillitsvalgt. Vår informasjon tilsier at ingen DSO-medlemmer er direkte berørt. Det foreligger lite informasjon utover det som ligger på nettet og tillitsvalgte er i kontakt med rederiet for oppdateringer. Situasjonen synes så langt å ikke gi grunnlag for etablering av kriseberedskapsteam. Men det er etablert kontakt mellom Hege-Merethe og tillitsvalgte i forhold til planene for juridisk bistand til tillitsvalgte og medlemmer i slike situasjoner. Hun vil være i beredskap videre.