Må snart godkjennes av egen petroleumslege

18.09.2013
Etter helsekravforskriften for petroleumsarbeidere offshore FOR 2010-12-20 nr 1780 kan helseerklæring fra 01.01.2014 bare utstedes av godkjent (sertifisert) petroleumslege.

Krav til opplæring av petroleumsleger framgår av fagplan fastsatt av Helsedirektoratet 22.05.2013. Samtidig ble det fastsatt krav til de som vil holde kurs. Fagplanen ble revidert 11.09.2013 (opplæringen kan også gis på engelsk).

Godkjenning av petroleumsleger er delegert til fylkesmannen i Rogaland. Oversikt over godkjente leger vil finnes på Fylkesmannens nettsider.