Ny direktør i Ptil kommer, gjør du?

09.09.2013
Topptunge navn fra næringen holder foredrag på DSO-konferansen i Stavanger 29. oktober.

Ny direktør i Petroleumstilsynet (Ptil), Anne Næss Myrvold, har bekreftet at hun holder foredrag. Det samme gjør blant annet assisterende oljedirektør Johannes Kjøde, konsernsjef i North Atlantic Drilling, Alf Ragnar Løvdal og Vice president HR & org. Development, Erling Lodden i Eidesvik. Sekretariatsleder Reidulf Klovning i Norsk olje og gass holder også innlegg, i likhet med ledelsen i Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Regelverk og rekruttering
Konferansen går av stabelen på Rica Airport Hotell ved Stavanger Lufthavn Sola 29. oktober fra kl. 10.30. Tema på konferansens første del blir nordområdene og rekruttering. Videre hovedpunkter blir hva som har skjedd med regelverk og oppfølging etter Bourbon Dolphin og Deepwater Horizon-ulykkene. Siste punkt blir hvordan regelverket følges opp med tanke på sertifikatkrav, personellkvalifikasjoner og plattformsjef-, teknisk sjef- og stabilitetssjefskurs. Konferansen avsluttes med middag på hotellet.

Alle DSO- medlemmer kan melde seg på og de får dekket reise og opphold. I tillegg er alle hovedtillitsvalgte i Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund innen offshore service og bøyelast invitert til å delta på konferansen. Også disse får dekket reise og opphold.

Frist for påmelding er satt til 27. september.