Årsmøte Dolphin-klubben

20.03.2014
Torsdag den 27 febr gjennomførte styret i Dolphin-klubben sitt årsmøte i Maritimt hus i Oslo.

F.v. John Robert Søvik, Torstein Lorentsen, Jonas Even Vik,Wilhelm Eggesbø

Temaene for møte var valg av nytt styre, innspill til DSO-tariffkonferanse samt viktigheten av at medlemmene gjennomfører oppgraderingskurs i h t STCW.
Nytt styre ble valgt bestående av John Robert Søvik, Wilhelm Eggesbø og Kent Roger Wahlvåg. Vi vil samtidig benytte anledning til å takke avtroppende Klubbleder Jonas Even Vik (DNMF) og Tillitsvalgt Torstein Lorentsen (DNMF) for godt arbeid og god innsats