Møte i Sikkerhetsforum og krav til sertifikater

16.11.2012
Som representant for DSO var seniorrådgiver Rune Larsen Røine torsdag på møte i Sikkerhetsforum hos Petroleumstilsynet i Stavanger. Representanter fra de største fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene møter i dette forum myndighetene ved Administrasjonsdepartementet og Petroleumstilsynet.

[bilde=]http://desamarbeidendeorganisasjoner.no/attachments/00035_sikkerhetsforum.jpg[/bilde]

Dette er et meget positivt trepartssamarbeid med fokus på sikkerheten på sokkelen og landanleggene. Her diskuterer man mange viktige sikkerhetsområder, sier Røine og legger til at man finner utfyllende informasjon på www.ptil.no/sikkerhetsforum.

På gårsdagens møte var deltakerne bl.a. inne på sikkerhetsaspekter ved at oljevirksomheten flytter seg stadig lenger nordover. I denne forbindelse kommenterte Larsen Røine at DSO er meget bekymret for at ikke alle oljeselskapene benytter seg av flyttbare borerigger, hvor det kreves at Sjøfartsdirektoratets regelverk angående personellkvalifikasjoner følges 100 prosent, slik det kreves på norskflaggede innretninger. Dette er noe DSO har hatt stor fokus på i mange år.