Vellykket DSO-konferanse

14.03.2013
Tillitsvalgte møttes på Kielfergen 19. til 21. mars. Årets mellomoppgjør finner sted på Hotell Alstor i Stavanger 21. og 22. mai.

I alt 11 tillitsvalgte fra rederiene og to fra DNMF administrasjonen og to fra NSOF administrasjonen deltok på DSO konferansen

Tilbakemedlinger fra deltagerne var at konferansen var veldig positiv. Både nye og gamle tillitsvalgte har stor nytte av å få diuskutert aktuellle problemstillinger og utfordringer. Av mange tema som ble diskutert kan her nevnes. Fjorårets og kommende tariffoppgjør, pensjon, DSO generelt og rekruttering.