Vedlikehold av Maritime sertifikater på Rigg

18.03.2013
Den 12. mars ble det avholdt et møte hos Sjøfartsdirektoratet angående praktisering av krav til opprettholdelse av sertifikat for ansatte på flyttbare innretninger uten egen fremdrift iht.

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Møtet kom i stand som følge av avdekking av mangler på nødvendig maritim struktur i enkelte selskap, noe som førte til avslag på sertifikatsøknader for maskinoffiserer som tjenestegjør på denne type innretninger.

sertifikat

bemanning


Av
Fagsjef Odd Rune Malterud
orm@dnmf.no
Mobil 913 21 563