Pensjonsutvalgsmøte avholdt

16.04.2013
Mandag 15. april ble det avholdt møte i det tariffavtalte pensjonsutvalget for rigg.

Det ble i dag, mandag 15. april avholdt møte i det tariffavtalte pensjonsutvalget for rigg. Representanter fra Norges Rederiforbund, IE, SAFE og DSO oppdaterer seg her på pensjonsregler med mer. Dette for bl.a. å forberede seg til de kommende tariffoppgjør, og til arbeid i det partssammensatte offentlige utvalget som skal utrede varige tilpasninger av Sjømannspensjonen til Folketrygden. Funksjonstiden er satt til 1. juli 2014. Departementet har enda ikke kommet med forslag til ett oppstartsmøte. Det er enda svært mye som ikke er avklart når det gjelder Banklovkommisjonens arbeid og forslag til endringer i pensjonsregelverket. Fra DSO møtte Hege Merethe Bengtsson fra DNMF og Rune Larsen Røine fra Norsk Sjøoffisersforbund. Det tariffavtalte pensjonsutvalgets mandat er i utgangspunktet å se på eventuelle endringer i Norges Rederiforbunds Tjenestepensjonsordning, som er den samme ordningen som rederier omfattet av NOR og NIS overenskomstene har.