Nytting informasjon om flyttbare innretninger

26.04.2013
Ptils gransking av stabilitetshendelsen på Floatel Superior den 7. november 2012 har gitt ny kunnskap om festing av ankre og forflytning i transittdypgang. Granskingen har også avdekket utfordringer knyttet til regelverk, klassing og designforutsetninger.