Endring i Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

07.05.2013
RSR 02-2013 Forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger:

Sjøfartsdirektoratet fastsetter med dette forskrift om endring av Forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Endringen er knyttet til forurensning fra utenlandske skip på det åpne hav, og gjøres som ledd i gjennomføring av direktiv 2005/35/EF om forurensning fra skip og introdusering av sanksjoner for overtredelser.


Les hele rundskrivet her