Tilbud om etterutdanning Maskinteknisk drift

07.05.2013
Høgskolen i Ålesund (HiÅ) tilbyr nå alle med minimum M2, + 12 måneder tjeneste som maskinoffiser, modul etterutdanning i maskinteknisk drift med senere mulighet for bachelor.

Tilbudet er lagt til rette slik at det skal være mulig for den enkelte deltaker å kombinere utdanning med arbeid. Det er åtte uker mellom hver modul som tar en uke, slik at du kan tilpasse studiene til perioden du er på land. Du kan naturligvis ta enkeltemner i stedet for hele programmet.

Utdanningen er skreddersydd med tanke på drift av moderne offshoreskip, fiskebåter, drift av oljerigger eller teknisk støtte på rederikontoret, og går over 2,5 år på deltid, ett tema hvert semester. Hvert tema består av tre ukesmoduler (se tabell under).

Etterutdanning i maskinteknisk drift koster kr. 24.000,- for hvert emne (ett emne á tre moduler gir 15 studiepoeng). Dette inkluderer tre uker undervisning på høgskolen samt veiledning. Kursmateriell, lærebøker etc. kommer i tillegg.

SØKNADSFRIST: 1. juni

For deltakelse på enkeltkurs er fristen for påmelding fire uker før kursstart. For å søke eller flere opplysninger, ta kontakt med http://www.hials.no/maritime