DSO oppgjøret er i havn.

29.05.2013
Torsdag 23. mai 2013 kl 0130 etter to dager med forhandlinger kom IE, SAFE og DSO til enighet med Norges Rederiforbund vedrørende mellomoppgjøret.

Det ble gitt et generelt tillegg på 2,5% for de tabellønnede. For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift ble det gitt en minimumsramme på 2,5% pr. år i gjennomsnitt for gruppen, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum kr. 15000,-. Nattillegget økes med kr. 1,25 og helligdagstillegget økes med kr. 20,-. Det ble også avtalt å forlenge mandatet til det avtalefestede pensjonsutvalget. Overgangsperioden for den særskilte AFP+1 G pensjonsordningen ble forlenget med 2 år. Når pensjonslovreguleringene er avklart skal forhandlinger vedrørende ny pensjon tas opp så snart som mulig.

Les protokollen her.