DSO medlemmer og tillitsvalgte i Island Offshore Crewing (IOC) på Kielfergen

14.10.2014, sist endret 24.10.2014
De tillitsvalgte i IOC har tatt initiativet til å starte en DSO klubb. I alt 11 tillitsvalgte og medlemmer er med på denne samlingen, hvor de videre planer for etablering av en klubb blir lagt.

Rune Larsen Røine fra DSO sentralt deltok under første del av konferansen, som ble holdt før Color Magic la fra kai søndag. Han informerte bl.a. om DSO og var med på en gjennomgang av foreslåtte vedtekter for den kommende nye klubben, før han gikk i land i Oslo.

Han understreket også at dette var et meget bra initiativ av de tillitsvalgte i IOC.