Stort olje- og gassfunn nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet - 7220/11-1

13.10.2014, sist endret 14.10.2014
Oljedirektoratet melder om at det er påvist et stort olje- og gassfunn nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet - 7220/11-1. Funnet er gjort med den flyttbare boreplattformen Island Innovator på oppdrag for Lundin.