Politisk streik 28. januar 2015

20.01.2015, sist endret 09.03.2015
«DSO medlemmer» er ikke tatt ut til å delta i den politiske streiken til LO, UNIO med flere 28. januar. Maritimt Hus i Oslo ( Sjømannsforbundet, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund) vil stille opp og delta i markeringen utenfor Stortinget.

«DSO medlemmer» er ikke tatt ut til å delta i den politiske streiken til LO, UNIO med flere 28. januar. Dette selv om Det norske maskinistforbund (DNMF) er med på denne streikemarkeringen i samarbeid med UNIO.

DNMF har valgt å ikke oppfordre DSO området til politisk streik som følge av tariffsamarbeidet med NSOF.

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) er ikke er medlem i noen hovedorganisasjon, og deltar ikke i denne markeringsstreiken til forsvar for Arbeidsmiljøloven.

Maritimt Hus i Oslo ( Sjømannsforbundet, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund) vil stille opp og delta i markeringen utenfor Stortinget.

DNMF har info om streiken på sine hjemmesider.


Vennlig hilsen
Håkon Eidset og Rune Larsen Røine