Velkommen til konferanse på Kielferga

23.01.2015, sist endret 23.01.2015
DSO-tillitsvalgtskonferanse på Kielferga 3.-5. mars.

Velkommen til konferanse på Kielferga

Det arrangeres DSO-tillitsvalgtskonferanse på Kielferga 3.-5. mars.

På programmet står blant annet den alvorlige situasjonen næringen står overfor i kjølvannet av den lave oljeprisen.

Det blir også satt av tid til å diskutere andre aktuelle saker, som tariff, hovedavtale osv.

Alle DSO-tillitsvalgte har fått e-post med informasjon om påmelding etc.

Påmeldingsfrist er 3. februar.