Møte om riggpensjonene

09.04.2015
Norges Rederiforbund, IndustriEnergi, Safe og DSO avholdt tirsdag og onsdag et utvalgsmøte angående riggpensjonene.

Man står overfor store utfordringer når det gjelder tilpasninger til den nye sjømannspensjonen (som enda ikke vedtatt) og ny folketrygd.

Partene oppdaterer seg på hva som ligger i gammelt og nytt regelverk, og diskuterer hva som eventuelt kan gjøres. Dette i tråd med mandatet til det tariffavtalte pensjonsutvalget for flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Håkon Eidset (DNMF) og Rune Larsen Røine (NSOF) er DSOs representanter i riggutvalget.