Brudd i flyteriggoppgjøret

21.05.2015, sist endret 29.05.2015
Det er brudd i forhandlingene om årets mellomoppgjør mellom Norges Rederiforbund og DSO for de flyttbare innretningene på norsk sokkel. Det kom aldri noe økonomisk tilbud fra arbeidsgiverne. DSO vil komme ut med mer info senere.