DSO har sendt varsel om plassoppsigelse

29.05.2015, sist endret 05.06.2015
DSO har denne uka, som en følge av bruddet i mellomoppgjøret DSO-Norges Rederiforbund, sendt varsel om plassoppsigelse for medlemmer som arbeider i følgende rederier:

COSL Drilling Europe AS
Dolphin Drilling AS
Island Offshore Management AS
Knutsen OAS Offshore AS
North Atlantic Crew AS
Ocean Rig AS
Odfjell Drilling AS
OSM Offshore AS
Saipem SpA Norwegian Branch
Songa Services AS
Teekay Offshore Crewing AS
Teekay Petrojarl Offshore Crew AS
Transocean Offshore (North Sea) Ltd

Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor mange rigger (flyttbare innretninger) som vil bli berørt i første uttak. Dette vil bli bestemt og meddelt Norges Rederiforbund og Riksmekler senest fire dager før meklingsfristens utløp.

Tidspunkt for mekling er foreløpig ikke fastsatt.