Meklingen i riggoppgjøret er satt til 24. juni.

05.06.2015, sist endret 18.06.2015
Det er enda ikke bestemt hvilke installasjoner vi tar ut i første uttal.

Vi får mange spørsmål angående streikebidrag dersom medlemmer blir tatt ut i streik.

DNMF har lagt ut info om deres satser.
NSOF har lagt ut omfattende informasjon om forhandlinger, streik og permitteringer HER