DSO har i dag sendt plassfratredelse for Cosl Promoter.

18.06.2015, sist endret 24.06.2015
Informasjon til «DSO medlemmer» som blir berørt av en eventuell konflikt.

Meklingsfristen går ut onsdag 24. juni klokken 2400. DSO vil holde medlemmene oppdatert på DSO hjemmesiden:

Hvis det blir streik

Før streik kan bli iverksatt på en flyttbar innretning må DSO melde plassfratredelse minst 4 dager før streiken kan bli iverksatt. Dermed vil de som kan bli involvert i streiken få informasjon fra DSO sentralt og de tillitsvalgte om at de kan bli tatt ut i streik. Når konflikt inntrer skal ingen legge ned arbeidet før en har fått melding om det fra DSO sentralt. Prosedyre for hvordan riggen skal sikres ifm med at operasjonene avsluttes skal avtales mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Nærmere informasjon om hvordan man skal forholde seg blir sendt ut fra DSO sentralt dersom det blir streik.

Lønn under streik

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. Arbeidstakeren har imidlertid krav på å få utbetalt tidligere opptjent lønn, m.v. I stedet for lønn får den streikende streikebidrag fra DNMF og NSOF henhold til gjeldende forbundsvedtak.

Se https://dnmf.no og https://www.sjooff.no.

De som blir om bord som sikkerhetsbemanning opprettholder sin lønn fra bedriften.