Riggoppgjøret i havn

25.06.2015, sist endret 12.08.2015
Norges Rederiforbund og DSO (Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund) aksepterte onsdag 25. juni 2015 kl. 0145 forslaget til Riksmekleren i mellomoppgjøret for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel.

Riggoppgjøret i havn
Norges Rederiforbund og DSO (Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund) aksepterte onsdag 25. juni 2015 kl. 0145 forslaget til Riksmekleren i mellomoppgjøret for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel. Partene aksepterte 1 % generelt tillegg, minimum kr. 5500. Det ble også gitt kr. 1,- ekstra i nattillegget og en økning på kr. 20 i helligdagstillegget.
For gruppen individuelt avlønnede i de enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 1 %, dog slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum kr. 5.500,- per år inkludert feriepenger.
Riksmeklers møtebok vil torsdag i sin helhet bli lagt ut på forbundets hjemmeside. Også IE og Safe har kommet i havn med likelydende protokoll som DSO.


Riksmeklerens møtebok