DSO KLUBBLEDERKONFERANSE 1. FEBRUAR 2016

03.02.2016, sist endret 19.02.2016
1.februar 2016 Maritimt Hus kl. 1100 til 1500.

Deltagere:

Fra administrasjonen:

Roger Mandal
Bernhard Lie-Nielsen
Stian Grøthe
Hilde Brubakk
Hans Sande

Møteleder og referent: Rune Larsen Røine

Fra klubblederne:

Sigurd Karlsen NAD
Stian B Nytun Saipem
Jarle Medalen Songa
Trond Kommedal NAD
Roger Skåtøy Odfjell
Peder A. Søvdsnes Island

Erik Olsen på tlf COSL

Referat:

• Situasjonen og utfordringer medlemmer og tillitsvalgte og forbund står overfor i forbindelse med krisen i næringen ble diskutert. Viktig med erfaringsutveksling.

Flere rederi prøver å få tillitsvalgte og forbund med på reduksjon i tarifferte rettigheter. Det kan ikke avtales lokalt uten at det er godkjent sentralt.

• Hvem må gå, og hvem får bli? Diskusjon om kriterier ved nedbemanning. Les på forbundenes hjemmesider infoskriv om permitteringer/oppsigelser.

• Forsikringer: Ledighetsforsikring + skadeforsikringer. Daniella og Håkon sender ut til klubblederne forsikringsvilkår etc. elektronisk. Hilde Brubakk fra NSOF informerte om arbeidet med å prøve å finne en arbeidsledighetsforsikring. Også i DNMF ser de på dette. Klubblederne mente at dette måtte de ha, når nå alle andre fagforeningene på sokkelen får det. I mellomtiden melder medlemmer seg ut. DSO sentralt prioriterer dette nå.

• Politikk ved Stian Grøthe, rammevilkår.
Hadde markeringer utenfor Stortinget og i Stavanger
Andelen på NOR vilkår i dag på sokkelen er 74%.
UK har gått ut med 3 milliarder kroner i støtte til offshorenæringen..
Det kom forslag til Stian om at lisensene som myndighetene gir må ha krav i seg om at de må borre, ellers så mister de lisensene
Hans Sande sa at vi, IE og Safe har bedt om plugging av brønner etc. som kan øke /sikre sysselsettingen.

• Pensjon, inkludert uførepensjon: IE, Safe og DSO har fått forslag fra NR om omlegging til innskuddspensjon for pensjonsordningen etter 67. Det kan bli en 3/15 ordning og det er forslått en kompensasjonsordning for de som taper på omleggingen.

• Elektrikerproblematikk: Det er bl.a. viktig at elektrikerne skal være offiserer. Håkon Eidset i DNMF forklarer at en venter på avklaring fra departementet. Det er krevd at en må ha klarere spesifiseringer over hvilket utstyr det er om bord før det tas avgjørelse på om det skal være en ETO eller ETR.

• Diskusjon om kontingentinnkreving, oppfølging av dem som skifter rederi osv. Trekklister og oversikt over medlemmer gjennom tillitsvalgte i rederiene osv sendes til Håkon Eidset i DNMF og Daniella Baarholm i NSOF. Dermed kan en få ajourførte medlemslister.

• DSO tariffkonferansen avholdes i Stavanger fra kl. 1030 tirsdag 13.april og avsluttes onsdag 14. april klokken 1500. Alle DSO medlemmer kan melde seg på.

• Eventuelt