DSO er klare for årets tarifforhandlinger

14.04.2016, sist endret 22.04.2016
Medlemmer i DSO var 13. og 14. april samlet til tariffkonferanse i Stavanger.

FRA FORHANDLINGSUTVALGET: Kjetil Mevik, Ronny Tøvik, Mattias Nilsson, Jarle Medalen, Roger Skåtøy og Sigurd Karlsen.Rune Røine foreleser om "Rikets tilstand".Gruppearbeid.Leder av forhandlingsutvalget Jarle Medalen.Svein Roger Kildal og Håkon Eidset.Gruppearbeid.

Første dag av konferansen fikk deltakerne en grundig gjennomgang av forhandlingsprosessene og det økonomiske bakteppet for årets forhandlinger. Forslag til endringer i pensjonsordning for DSO ble også behandlet, og DSO sine representanter i riggpensjonsutvalget fikk fullmakt fra tariffkonferansen til å ta saken videre. Andre dag ble viet til gjennomgang av innsendte krav, og deltakerne foretok en prioritering av hvilke krav som skal legges fram for Norges Rederiforbund under forhandlingene 23. og 24. mai i Oslo. Til slutt valgte konferansen medlemmer til nytt forhandlingsutvalg. Det ble seende slik ut:
Jarle Medalen (Songa Offshore), leder
Roger Skåtøy (Odfjell Drilling), nestleder
Peder André Søvdsnes (Island Offshore), utvalgsmedlem
Mattias Nilsson (OSM Ship Management), utvalgsmedlem
Ronny Tøvik (COSL Drilling), utvalgsmedlem
Kjetil Mevik (Teekay Petrojarl), utvalgsmedlem
Sigurd Karlsen (North Atlantic Drilling), utvalgsmedlem
Trond Borg, utvalgsmedlem
Fra DSO sentralt deltok DSOs forhandlingsleder Rune Larsen Røine, samt Bernhard Lie-Nilsen og Håkon Eidset fra forhandlingsavdelingene og advokat Ingvild Andrea Tellmann.