Årsmøte i Songaklubben

28.04.2016, sist endret 03.05.2016
Tirsdag 26. april avholdt Songaklubben årsmøte i Stavanger.

Bjarte Taranger fra toppledelsen i Songa Offshore informerte om situasjonen i rederiet. Han hadde stor tro på at det ville bli større aktivitet i «oljenorge» i 2017 eller 2018.

Styrevalget i Songaklubben ble offentliggjort, og ligger nå på DSO hjemmeside under fanen tillitsvalgte.
Jarle Medalen ble valgt som ny leder i klubben.

Avdelingsleder Rune Larsen Røine deltok også på deler av møtet og informerte bl.a. om de foreslåtte endringene i riggpensjonene, tariffoppgjøret, nedbemanningsprosesser og en pågående bonussak i Songa.