Pause i Riggforhandlingene

25.05.2016, sist endret 01.06.2016
DSO aksepterte ikke Norges Rederiforbunds fremlagte tilbud og begjærte kl. 23.45 pause i forhandlingene i natt.

Engere utvalg: Roger Skåtøy, Håkon Eidset, Jarle Medalen og forhandlingsleder Rune Røine.DSOs forhandlingsutvalg overleverer kravene.

DSO aksepterte ikke Norges Rederiforbunds fremlagte tilbud og begjærte kl. 23.45 pause i forhandlingene. På grunn av situasjonen i næringen har DSO vist ansvarlighet ved ikke å ta forhandlingene til mekling på nåværende tidspunkt.
Norges Rederiforbund sitt siste tilbud var etter DSO sin mening en svekkelse av tariffavtalen, noe vi ikke kunne godta.
Under de rådende omstendigheter nektet Norges Rederiforbund å forhandle videre i natt og vi ble enige om å ta pause.