Riggoppgjøret i havn

24.06.2016, sist endret 13.07.2016
To timer på overtid hos riksmekleren ble det enighet om hovedoppgjøret 2016 for flyttbare offshoreinnretninger på norsk sokkel.

DSO16

Partene ble ved 02-tiden 22. juni enige om å prolongere (videreføre uten endringer) overenskomsten. I tillegg ble det gitt 0,5 % lønnstillegg per 1. juni 2016.
Partene har dessuten blitt enige om en midlertidig utvidet fortrinnsrett fra ett til to år ved ny tilsetting for de arbeidstakere som blir oppsagt grunnet driftsinnskrenkninger i perioden 1. juni 2016 til 31. mai 2018.
Det skal nedsettes et utvalg for å vurdere en ny ordning for helsetapsforsikringen (loss of license). Partene skal også igangsette et arbeid for å identifisere kostnadsbesparende tiltak for næringen – tilsvarende prosjektet «Konkurransekraft til havs».
IE og SAFE kom også i havn med sine oppgjør under meklingen.
Hele protokollen er lagt ut på DSOs hjemmeside under TARIFF og AVTALER.