Informasjon fra DSO

13.07.2016, sist endret 30.09.2016
Til DSO klubbledere, hovedtillitsvalgte,forhandlingsutvalg og alle medlemmer

Nedbemanningene fortsetter
Dessverre kan vi fortsatt ikke se at krisen er over for næringen. Det er stadig prosesser i gang i flere rederier med permitteringer oppsigelser, og vi sentralt bistår. Det er viktig at medlemmene, klubblederne og de hovedtillitsvalgte leser nøye informasjonen vi har lagt ut på våre hjemmesider om oppsigelser og permitteringer.

Årets tariffoppgjør
Først av alt vil vi takke dere alle for god støtte og godt samarbeid gjennom årets hovedoppgjør. Det har vært krevende med forhandlinger og mekling, som heldigvis endte med et resultat alle kan være fornøyd med i dagens situasjon. DSO hadde fått klare meldinger fra sine medlemmer om at det ikke var ønskelig med streik, men samtidig var vi klare på at vi må verne om overenskomsten.

Kan informere dere om at gjennom forhandlingene hadde DSO stor fokus på at medlemmer som ikke har rett til å få fornye sine maritime sertifikater iht STCW, inkludert oppgradering for elektrikere til ETO, skulle få dekket kursutgiftene av rederiet. Nå fikk vi ikke fullt gjennomslag for kravet, men vi fikk lovnad for at Norges Rederiforbund skulle sende ut informasjon til medlemsbedriftene (flyttbare innretninger) om at de sterkt anbefalte at bedriftene tok på seg disse kostnadene. Vi ber derfor alle hovedtillitsvalgte og klubbledere ta dette opp med sine bedrifter og informere medlemmene. I de tilfeller der det ikke er krav til at bedriftene MÅ bekoste disse kursene så er det selvsagt at vi ikke kan kreve å få betalt timelønn eller overtid for kursene. Under forhandlingene fokuserte vi særlig på de rederier der vi regnet med at dette kunne være et problem. Derfor har kanskje NR kun sendt info om dette til de nevnte rederier. Spørsmål om dette kan også rettes til Jarle Medalen 94360671.

Pensjonssaken tapt i Høyesterett
IE og Safe tapte saken om at nattillegget skal inn i pensjonsgrunnlaget.

Tvist om formkrav ved oppsigelse vunnet i Stavanger Tingrett
Safe vant saken om at oppsigelse ikke kan sendes på mail. Vi kjenner ikke til om dommen blir anket.

DSO ønsker alle en riktig God Sommer

Rune Larsen Røine
NSOF/DSO

Håkon Eidset
DNMF/DSO