Ny pensjonsordning i DSO området

30.09.2016, sist endret 14.10.2016
Partene er nå kommet til enighet i omlegging av tjenestepensjonsordningene i avtaleområdet for ansatte på flyttbare innretninger og plattformboring m.v. på norsk sokkel. DSOs klubbledere er allerede informert om omleggingen.