To dager i DSOs tegn

14.10.2016, sist endret 22.12.2016
MØTEPLASS: Maritimt Hus i Oslo var møtested for flere DSO-klubber

Flere lokale DSO-klubber arrangerte tillitsvalgtskonferanser i Maritimt Hus tirsdag og onsdag. DSO sentralt foretok på sin side en gjennomgang av den nye pensjonsordningen i DSO.
På agendaen sto ellers nedbemanningsprosesser, opplæring i tillitsvalgtsarbeid og erfaringsoverføring tillitsvalgte i mellom.