JULEINFO FRA DSO

22.12.2016, sist endret 20.12.2017
2016 har vært et nytt hardt og vanskelig år for vår næring.

Alt for mange av våre kollegaer har dessverre mistet sine jobber, blitt permittert eller fått stillingsendringer. Særlige klubblederne og mange av de øvrige tillitsvalgte har hatt svært mye å gjøre i prosessene med nedbemanning etc., og vi sentralt setter stor pris på den flotte jobben dere gjør for medlemmene og DSO.

Offshoreforbundene, inkludert DSO, krever at flyforbudet for Super Puma opprettholdes
Les mer i det vedlagte felles oppropet, som hos DSO er å finne på DSO hjemmesiden
[url]www.desamarbeidendeorganisasjoner.no[/url]


NY PENSJONSORDNING ETTER 67 ÅR
I disse dager vil mange DSO medlemmer motta informasjon fra rederiene/forsikringsselskapene om den nye pensjonsordningen i DSO. Ytelsesordningen for utbetaling etter 67 år og på livstid erstattes av en innskuddsbasert pensjonsordning. Informasjon om dette finnes også på DSO hjemmesiden.

Inn til videre er det ingen endring i NRT ordningen (tjenestepensjonen mellom 60 til 67). Denne ytelsesordningen vil ikke bli endret før tidligst etter at det er blitt en avklaring om ny Sjømannspensjon, og mest sannsynlig ikke før tidligst 1. januar 2018. Siste nytt nå er at departementet og Pensjonstrygden for sjømenn begynner å jobbe med NOU-en, som var et tilnærmet samstemt resultat etter utvalgsarbeidet hvor også Sjømannsorganisasjonene var representert.

Uenighetsprotokoller
DSO har fått inn en del uenighetsprotokoller i tiden før jul. Vi har hatt forhandlingsmøte med Norges Rederiforbund. Flere av de lokale uenighetsprotokollene fra rederiene er felles med IE og Safe. DSO er i dialog med de andre organisasjonene for å se om det kan være noen mulighet for sentralt samarbeid i den videre prosess.

DSO ønsker alle medlemmer en Riktig God Jul og ett Godt Nytt År


Vennlig hilsen
Håkon Eidset, Rune Johnsrud, Bernhard Lie-Nielsen og Rune Larsen Røine