Mellomoppgjøret 2017

02.06.2017, sist endret 20.12.2017
De Samarbeidende Organisasjoner og Norges Rederiforbund har blitt enige om årets mellomoppgjør for flyterigg.

Rederiforbundet gav et tilbud de mener er basert på at våre medlemmer får opprettholde sin kjøpekraft. Også i år viste NR til moderasjon og ansvar under forhandlingene, samtidig viste de vilje til å føre reelle forhandlinger.

DSO hadde gjerne sett at tillegget ble noe høyere og at man i stedet for kronetillegg ble gitt prosenttillegg, men valgte å akseptere det siste tilbudet fra Norges Rederiforbund.
At vi aksepterer ett så pass moderat oppgjør, viser DSO tar ansvar overfor en næring som er hardt presset.

Gjennom forhandlinger har vi blitt enige om et generelt tillegg på 10.000 kroner. For gruppen individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 10.000 kroner per år i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minst 6.000 kroner. Vi fikk også ett tillegg på 2 kroner på nattillegget.

Minstelønnssatser for individuelt avlønnede økes med 10.000 kroner per år inkludert feriepenger, samt ytterliggere 3.275 kroner med virkning fra 1. januar 2018. Utvalgsarbeid som ble tatt inn i Riksmeklerens møtebok i 2016 videreføres.

Det var i år frontfaget som dannet rammen for forhandlingene for flyterigg.
Underveis har DSO hatt dialog med Safe og IE.

Protokollen kan leses HER