DSO Tariffkonferanse

24.01.2018, sist endret 12.04.2018
Tariffkonferanse på Gardermoen 10.-11. april 2018.

DSO inviterer alle medlemmer innen tariffområdene for flyttbare innretninger på norsk sokkel (DSO og plattformsjefavtalen) til tariffkonferanse på Gardermoen 10.-11. april 2018.

Medlemmer og tillitsvalgte bes i god tid sende inn forslag til endinger i overenskomsten for flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Forslagene sendes fortrinnsvis til klubbledere eller Helene Brandal på HJB@dnmf.no

Reiseutgifter, hotell og mat dekkes.

For påmelding alle medlemmer (NSOF & DnMF) klikk https://www.dnmf.no/Sider/Kursdetaljer.aspx?sid=53e84982-fbfc-e711-8f65-005056a356de