Felles tillitsvalgtkonferanse

23.11.2018, sist endret 19.12.2018
DSO klubbenes felles tillitsvalgtkonferanse ble avholdt i Oslo den 21 og 22 November.

Det var mange spennende tema på dagsorden, blant annet overenskomst, forhandlingsteknikk og tillitsvalgtes rolle!

Vi gikk også igjennom pensjonstrygden for sjømenn, tjeneste- og tilleggspensjoner og andre deler av pensjonsspørsmål som er aktuelle for DSO-medlemmene.

Dette er noe klubbene selv arrangerer, men vi sentralt er så heldige å få delta.