Enighet oppnådd mellom NR og DSO i flyteriggoppgjøret

28.05.2019, sist endret 03.06.2019
DSO valgte klokken 15:40 å godta tilbudet i lønnsforhandlingene med forbehold om resultatet av en uravstemning.

DSO valgte klokken 15:40 å godta tilbudet i lønnsforhandlingene med forbehold om resultatet av en uravstemning. Vi mener at vi har vist ansvar ovenfor næringen og ovenfor våre medlemmer. I dette lønnsoppgjøret var vi spesielt opptatte av å få et tillegg i prosent som styrker kjøpekraften for våre medlemsgrupper, hvorpå mange er individuelt avlønnet. Vi ønsket at lønnsveksten for de individuelt avlønnende skulle sikres ved et høyere minsteprosent sats enn tidligere år hvor det har vært krone tillegg.


1. Lønn
Det gis et generelt tillegg på 3 % som legges på lønnsmatrisen linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldene lønnstabell lønnsgrupper A1-E.
For gruppen individuelt avlønnende i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 3 % i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 2 prosent.

2. Nattillegg
Nattillegget i overenskomsten punkt 7 økes med kr. 3,00 til kr. 85,00 pr. time.

3. Helligdagsgodtgjørelse
Helligdagsgodtgjørelse i overenskomsten punkt 12 økes med kr.50,- per dag til kr. 2025,- pr dag.