Protokoll

03.06.2019, sist endret 03.06.2019
Protokoll fra mellomoppgjøret 2019 for Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.