Prosedyre i Saipem-saken i dag

12.03.2020, sist endret 21.07.2021
I formiddag startet prosedyren i rettssaken mot Saipem og Norges Rederiforbund i arbeidsretten.

Mari Verling og Jan-Erik Sverre fra advokatfirmaet Kvale, klubbleder for DSO i Saipem Jimm?y K. ?Johansen og Knut Walle-Hansen, advokat for Dnmf. Foto: Jógvan H. Gardar

DSO sin sak i Arbeidsretten mot Saipem-selskapene og mot Norges Rederiforbund føres for Arbeidsretten. Innledningsforedrag og vitneavhør var i august. I dag ble prosedy?ren gjennomført, og dom er ventet om tre-fire uker.

For DSO møter Knut Walle-Hansen, advokat for Dnmf; Jan-Erik Sverre og Mari Verling fra advokatfirmaet Kvale.

Saken gjelder en omgåelse av hovedavtalens bestemmelser om at de som er innleiet må gå først ved nedbemanninger, før arbeidsgiver vurderer å si opp fast ansatte. I denne saken er det, i strid med hovedavtalen, laget en hemmelig særavtale for en gruppe italienske ansatte, slik at ansienniteten til disse kommer dem til gode, så de har sluppet å miste sitt innleide arbeidsforhold dersom de har hatt lengre ansiennitet enn de fast ansatte. Dette har ført til at fast ansatte med dårligere ansiennitet har måttet gå. Dette er uakseptabelt, dette er en viktig prinsippsak for stillingsvernet.

Den avsluttende prosedyren ble utsatt til i dag

Knut Walle-Hansen
Advokat
Det norske maskinistforbund/Dnmf

For spørsmål kontakt:
Helene Brandal
Områdeansvarlig DSO