Diskuterte med arbeidsgiverne hvordan man skal håndtere coronasituasjonen.

17.03.2020, sist endret 17.03.2020

Hans Sande, forhandlingsleder i DSO og administrerende direktør i NSOF.

Mandag ettermiddag ble det avholdt et videomøte mellom direktørene i arbeidsgiverorganisasjonene Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonene DSO, Safe, IE og Lederne. DSO deltok ved forhandlingsleder i DSO, Hans Sande.

Hensikten med møtet var blant annet å etablere en god dialog med arbeidsgiversiden i denne krevende korona-situasjonen, samt diskutere en del av tiltakene stortinget nå har kommet med.

Man diskuterte blant annet tolkningen av det nye permitteringsregelverket som stortinget har lagt frem og hvordan dette vil påvirke oljearbeiderne. Naturlignok var også karantenereglene en viktig del av møtet. Dette blir fulgt opp videre.

Det ble i møtet også diskutert andre arbeidstidsordninger, herunder forlengede oppholdsperioder.

- Før det fattes noen avgjørelse hva gjelder endrede offshoreperioder, er det en forutsetning med god lokal forankring, forklarer Hans Sande, forhandlingsleder i DSO og administrerende direktør i NSOF.

- Alle partene er enige om at norsk olje- og gassvirksomhet er en viktig tannhjul for å holde det norske samfunnet i gang.