ENIGHET I DSO-OPPGJØRET

21.07.2021, sist endret 21.07.2021
DSO og Norges Rederiforbund kom etter mekling på overtid til enighet i årets mellomoppgjør.

ENIGHET I DSO-OPPGJØRET
DSO og Norges Rederiforbund kom etter mekling på overtid til enighet i årets mellomoppgjør.

- Vi er meget fornøyd med å få i land et oppgjør som både sikrer våre medlemmer økt kjøpekraft og som står i stil hva som ellers er gitt på området, sier forhandlingsleder Hans Sande. – Videre har vi samarbeidet godt med IE og SAFE underveis i meklingen og dette har vært viktig for å komme i mål.

Det gis et generelt tillegg på 2,7%, dog minimum kr. 24 500,- som legges på lønnsmatrisen linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgrupper A1-E.

For gruppen individuelt avlønnende i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 2,7%, dog slik at tillegget fordeles slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum kroner 24 500,- pr. år.

Minstelønnssatsene for alle grupper økes med kr. 24 500,- per. år inkludert feriepenger tilsvarende kr. 2 042,- pr. måned (normal månedslønn) og kr. 1 823,- pr. måned (justert månedslønn).

Satsendringer:
Nattillegget økes med kroner 3,50 til kroner 90,00 pr. time.
Helligdagstillegget økes med kroner 60,00 til kroner 2 110,00 pr. dag.

DSO.2021-juni-Norsk

DSO.2021-juni-English